dzrs.net
当前位置:首页 >> 广东话常用口语1000句 >>

广东话常用口语1000句

广东口语 开片(打群架,动刀动武.) 擦鞋(拍马屁) 一身蚁(一身麻烦) 一镬泡(比喻一团糟糕) 一镬熟(比喻全部遭殃) 一担担(半斤八两,彼此彼此) 舂瘟鸡(比喻乱闯乱撞的人) 手瓜硬(比喻权力大) 执死鸡(拣到便宜) 跌眼

应该回应“早晨” 对不起“对唔住” 谢谢“多谢”“唔该晒” 不好意思“唔好意思” 吃了饭没“食饭未?” 不用了“唔使啦” 有空一起喝茶“得闲一齐饮茶” 再见“BYE BYE” 近段时间忙什么“近排忙

1.(普)您好! (粤)你好! (谐)内侯!2.(普)早上好! (粤)早晨! (谐)走森!3.(普)午安! (粤)午安! (谐)唔安!4.(普)晚安! (粤)早! (谐)走讨!5.(普)晚上好! (粤)晚上好! (谐)瞒香侯!6.(普)各位

指代、人物我(我)你(你)(他)我(我们)你(你们)(他们)人(人家)呢度(这里)度(那里)边度(哪里)呢(这)(那)样(这样、那样)点解(为什么)第日(改天)第次(下次)乜(什么)乜(什么)几

可以同回应“早晨”.1,你好! 你好!2,你叫什么名字?你叫咩名(呀)?3,对不起/不好意思 对唔住/唔好意思.4,不好意思打扰你一下.唔好意思阻你一阵.5,谢谢!唔该!多谢!6,你在干什么?你度做乜?7,你在哪里?系边度

百度视频学广东话http://video.baidu.com/v?ct=301989888&rn=20&pn=0&db=0&s=8&word=%D1%A7%B9%E3%B6%AB%BB%B0 (普)现在是2点.(粤)衣家系两点 (普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊? (普)你吃饭了没?(粤)你

应该同回应早晨.(普)*年没见,你变漂亮了啊!(粤)*年无见,你靓女左啊!(普)你好!好久没见!还好吗?(粤)你好!好耐无见!过得点啊?(普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊?(普)你吃饭了没?(粤)你食左饭未啊?(普

常用广东话输入,方便使用白话交流朋友搜狗输入法都可以啊 以下的字强烈推介使用“念青输入法”:睇(huxt、ti/ di)= 看;例如:上碧聊睇下有乜新闻=上碧聊看一下有什么新闻乜(nnv、mie)= 什么; 例如:你有乜?=你有什么?(

(刚刚,刚好) 先(刚才) 正话(刚才) 凑(恰好) 不溜leo1(一向) 先至(才) 就(就要) 经已(已经) 卒之(终于) 终归(终究) 终须(终究) 好(很) 仲(还) 鬼(那么) 十分之(十分) 极之(极) 相当之(相当)

很多慢慢参考助词: 喇(了)谂(想)乜(什么)掂(定)(的)(这/这么) 词语: 乜水(什么东西(带有鄙视),但在肇庆地区表示为边个(谁)的意思) 指代、人物 我(我) 你(你) (他) 我(我们)你(你们)(他

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dzrs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com